Zorgen maken
maakt je ongelukkig

Zorgen maken maakt dat je niet meer in verbinding met de wereld bent. Niet ervaart hoe de wereld is. Het is alsof er een laag tussen jou en de werkelijkheid is. Een laag die heel verraderlijk is, want het lijkt de werkelijkheid. Die laag is een soort filter.

zorgen maken maakt dat je dit niet meer zit

Je ziet niet meer hoe mooi de wereld is.

Wat voor prachtige momenten er zijn.

Want terwijl zich dit moois zich allemaal voordoet ben jij vooral in gedachten bezig met al die erge zaken die spelen en waarover jij je heel druk maakt.

En je hebt het niet door.

Dat je dit doet.

Of je merkt het op. En bedenkt dat het logisch is dat je dit doet omdat er zoveel zaken misgaan of mis kunnen gaan.

En voor je het weet zijn er jaren voorbij waarin je je vooral druk hebt gemaakt over zaken waarover je geen invloed hebt gehad. En dat al die erge dingen die zouden kunnen gebeuren helemaal niet gebeurd zijn.

Jaren zijn voorbijgegleden waarin je je zelf alleen maar dwars hebt gezeten. In die tijd niet opengestaan voor al die mooie momenten. Al de kansen die voorbijkwamen niet gegrepen. Of je hebt ze niet gezien omdat je vooral bezig was met al die zorgen. Of je zag wel een mogelijkheid maar dat riep weer zoveel nieuwe zorgen op dat je er maar vanaf zag.

Zorgen maken is verstikkend. Het maakt dat je niet verder komt. Het maakt dat er geen ruimte is voor nieuwe zaken. Het is funest voor je creativiteit. En plezier is al helemaal ver te zoeken.

Misschien is zorgen maken wel de oorzaak van depressie.

Als er steeds weer zorgen zijn, waar is dan het plezier.

En als er al zorgen zijn op het moment dat je je ogen ’s ochtends opendoet, hoe kom je dan nog uit bed? Het liefst blijf je liggen omdat je denkt ‘o God, het is weer zo dag’ waarin het wederom een worsteling is om de dag door te komen. Omdat die gevuld is met zorgen en sombere gevoelens.

Dus je blijft zo lang mogelijk in bed liggen om die vreselijke dag maar uit te stellen. Met als gevolgd dat je uiteindelijk toch uit bed moet om niet te laat te zijn en je je enorm moet haasten om alles nog op tijd voor elkaar te krijgen. Met als gevolg nog meer zorgen omdat het je wel eens niet zou kunnen lukken om op tijd te zijn. En als dat gebeurt, dat is wel heel erg. Dus de zorgen stapelen zich op. En is de ene verdwenen, dan staat de andere al klaar om te verschijnen.

Angst om te falen en zorgen maken liggen ook dicht bij elkaar. Of in elkaars verlengde misschien wel. Ik weet het, nog, niet. Bij angst om te falen houd je je ook vooral bezig met wat er allemaal fout zou kunnen gaan. En hoe erg dat is. Net zoals bij zorgen maken.

Beiden houden je klein, beperken je. Want je gaat zo min mogelijk doen want wie weet wat er allemaal fout zo kunnen gaan. Je vermijdt kansen. Mogelijkheden om te groeien ontloop je, want dat zijn ook enorme kansen om te falen. En dat is erg natuurlijk, falen.

Waarom wat dat ook alweer erg?

Ik zag er altijd tegenop om te falen.

Want dat was niet goed. Die kans wil je zoveel mogelijk ontlopen.

Want wat ben je als je mislukt?

Maar inmiddels is er iets verandert.

Het voelt nu anders en ik denk er anders over.

Wat is er eigenlijk erg als er iets mislukt wat ik doe.

Wat zegt dat over mij?

Als persoon niet zo heel veel.

Over mijn poging misschien wel iets, als er iets mislukt wat ik doe, dan had ik het misschien beter anders aan kunnen pakken. Of iets anders kunnen doen.

Maar over mij zegt het eigenlijk niet zo veel.

Dus waarom niet dat mislukken, dat falen omarmen.

En gebruiken om succesvol te worden.

Om uit te vinden wat wel werkt.

En om afstand te nemen van het zorgen maken.

Je hersens aan het werk zetten om nieuwe kansen te zien en aan te grijpen.

Dan is er geen ruimte voor de zorgen om de kop op te steken.

En voor sombere gevoelens als gevolg van al die zorgen.

Misschien is dat een manier, of de manier, om van al die zorgen af te komen.

Zodat er ruimte is om het leven weer te ervaren zoals het leven bedoeld is.

De mooie ervaringen en prachtige momenten te zien.
En ervan te genieten.

Ik weet wat ik ga doen.

Ik ga doen. Veel.

En waarschijnlijk zal ik falen. Misschien wel veel.

Maar wat maakt dat uit?

Daarmee doe ik steeds meer ervaringen op.

En zal ik steeds succesvoller worden omdat er ik vast wel dingen doe die wél werken.

Meer en meer ervaringen doe ik op.

Meer en meer momenten van plezier zullen er zijn.

Meer en meer zal ik genieten van mijn tijd hier.

Want tijd verdoen met zorgen maken, dat doe ik niet meer!


Wikihow over zorgen maken