Transformatie naar wie jij bent

Zo gaat transformatie naar wie jij bent.

Je laat je oude ik, met al zijn ballast, achter je en je vliegt uit!